Mesto 2010. 11. 16.

Ramón Novosád – „Nemôžem sa viac nečinne prizerať!“

Kandidát do mestského zastupiteľstva Ing. Ramón Novosád strávil časť svojho života v New Yorku, kde takmer dva roky pracoval ako manažér hotela. Vrátil sa na Slovensko do rodného Komárna, aby tu začal podnikať. No ako sám vraví, nie je spokojný s tým, ako to u nás vyzerá.

Kandiduješ ako jediný člen strany SaS v Komárne. Čo môže v prípade tvojho zvolenia mestu toto spojenie priniesť?
Áno kandidujem ako jediný člen ale nekandidujem sám, na kandidátke máme ďalších 4 nezávislých ktorý sa stotožňujú s našimi hodnotami, programom preto dostali našu podporu. Náš program má dve hlavné časti, a to: protikorupčné opatrenia a boj s nezamestnanosťou. Tieto body plánujeme podporiť aj lobingom na vládnej úrovni cez naše Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny a tiež cez Agentúru pre regionálny rozvoj.

Nakoľko sa stotožňuješ s programom strany?
Sme najúspešnejšia liberálna strana na Slovensku a jediná v parlamente. Ja, ako člen, sa stotožňujem s liberálnymi princípmi. Nebojím sa vyjadriť svoj kriticky názor a postupovať inak pokiaľ je treba, čo u nás na Slovensku a teda aj v Komárne nie je zvykom, skôr naopak.

Máš pocit, že sú politici príliš zviazaní straníckou príslušnosťou?
Určite áno, ja sa nebojím vystúpiť z davu a byt aktívny. Začal som cez Facebook kde si ma každý môže nájsť, diskutovať so mnou, poprípade niečo navrhnúť, či poradiť mi. A v tomto budem samozrejme pokračovať aj po voľbách.

Nakoľko je komunikácia pre teba dôležitá?
Ako som už spomenul, každý ma môže zastihnúť. Verejne je dostupné moje telefónne číslo a email. Komunikáciu považujem za veľmi dôležitú nakoľko mi dáva spätnú väzbu. Rád zapájam ľudí do verejného života a zvyšujem ich záujem o verejné veci, čo napomáha zvyšovaniu transparentnosti a znižuje možnosť korupcie.

Máte konkrétne návrhy pre zvyšovanie transparentnosti?
Konkrétne by som uviedol len zopár návrhov. Na začiatok pre lepšiu kontrolu správnosti a zákonnosti volieb nominujeme okrskárov do všetkých volebných komisii.

Alebo už z programu by som spomenul presadenie povinnosti využívať transparentné elektronické aukcie, zaviesť povinnosť zverejňovať informácie na internete o uskutočnených finančných transakciách verejnej správy.

Čo by mohlo ešte podľa teba pomôcť Komárnu?
Boj s nezamestnanosťou neberieme na ľahkú váhu a veľkou pomocou nám bude SAS vo vláde. Pár konkrétnych návrhov: Vytvorenie komisie na podporu zamestnanosti, ktorej náplňou bude podpora podnikania v meste, vypracovávanie projektov na získanie eurofondov, lobing vo vláde, na ministerstvách a prilákanie nových investorov do mesta. Tiež v oblasti cestovného ruchu mame veľa konštruktívnych návrhov, ale to by bolo nadlho. 🙂

____

Prečo si sa rozhodol vstúpiť do politiky?
Som rodený Komárňan. Spadám do tej skupiny obyvateľstva, ktorá je slovenskej aj maďarskej národnosti a vďaka tejto viacjazyčnosti som sa vedel uplatniť v USA. Po návrate som si uvedomil že mesto sa hýbe dopredu len veľmi pomaly ak vôbec. Korupcia a lokálpatriotizmus obmedzený na najbližších priateľov škodí celému mestu! Tu prišiel ten bod keď už nestačí kritika a nemôžem sa nečinne viac prizerať!

____

Ramón Novosád v skratke:

• Narodil sa 18.11.1981 v Komárne
• Ovláda slovenčinu, maďarčinu i angličtinu
• Vyštudoval SPŠ v Komárne a Slovenskú Technickú Univerzitu v Bratislave
• V rokoch 2003 až 2005 pracoval ako manažér hotela v New Yorku
• Od roku 2008 podniká a vedei svoju firmu v Komárne

ZDROJ: PR

Vyjadrite svoj názor