Mesto 2013. 10. 31.

Rozmarínka Komárnu… alebo ako sme strávili tohtoročný Jesenný deň zdravia

ZELENINA A OVOCIE
DOBRÁ NÁLADA
ROZMARÍNKA
A VIETE, ŽE…
…v dnešnej uponáhľanej dobe človek  často zabúda na svoju fyzickú a duševnú pohodu, nedokáže nad sebou a svojím spôsobom života racionálne premýšľať, či vedome si ho pestovať?

…obzvlášť mladí ľudia sú tou vrstvou spoločnosti, ktorá veľmi citlivo a kriticky vníma všetky podnety zo „sveta dospelých“, čo je dobré a čo zlé, čo je zdravé a čo nezdravé?

Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne každoročne vyzdvihuje význam zdravého životného štýlu.  Učitelia prostredníctvom zážitkového učenia vedú svojich žiakov k vytváraniu zdravých návykov. Tento rok však vniesol do našej tradičnej akcie Jesenný deň zdravia nový rozmer a to, že sme sa podujali šíriť osvetu v širšom zábere medzi našimi spoluobčanmi v meste..

Žiaci, rodičia a pedagógovia v utorok 22. 10. 2013 ponúkli možnosť zamyslieť sa nad problematikou zdravia širokej verejnosti. Veríme, že tento úžasný deň sa nezapíše len do histórie našej školy, ale aj do histórie nášho mesta.

Obyvatelia a návštevníci mesta mali v tento deň možnosť postrehnúť, že Klapkovo námestie v Komárne sa od skorých ranných hodín menilo na nepoznanie. Pri aranžovaní ovocia a zeleniny v centre mesta neostali ani jedny ruky nečinné. Na výslednom skvoste pracovali žiaci, učitelia aj rodičia. Popri estetickom vnímaní krásnych stolov plných ovocia a zeleniny, sme nezabudli ani na pohladenie chuťových buniek množstvom zdravých chuťoviek, ktoré pripravili spolu s deťmi ich rodičia. Návštevníci mohli počas tohto dňa diskutovať s odborníčkou o zdravej výžive či využiť ponuku zdravotnej prevencie – meranie tlaku. Výstava trvala od 10:30 do 17:00, kedy rovnako ako vznikla bola rozobratá a už o 18:00 sa nad uprataným námestím vznášala len krásna spomienka na tento výnimočný deň. Ovocie a zelenina boli následne odovzdané chovateľovi koní a kôz na Harčáši.

Starší žiaci počas tohto dňa oslovovali obyvateľov Komárna, šírili osvetu aj prostredníctvom krátkej ankety, ktorá nám všetkým pomohla zamyslieť sa nad svojím vlastným zdravým a hlavne čo pre svoje zdravie robíme.

Keďže všetci vieme, že k zdravému životnému štýlu patrí aj pohybová aktivita, o pár hodín sa naše námestie premenilo na centrum pohybu, smiechu a zábavy, ktoré sa nieslo v rytme zumby.
Veľká pochvala patrí našim žiakom a ich rodičom, pedagógom. Zároveň ďakujeme za finančnú podporu Regionálnemu osvetové stredisku v Komárne, za aktívnu spoluprácu diplomovanej zdravotnej sestre Renate Oláhovej z Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Komárne a cvičiteľkám zumby – Andrei a Noémi Lukovým.
Celé podujatie naplnilo všetky očakávania, pripomenulo, že hoci žijeme v uponáhľanej dobe, svojím životným štýlom, zdravou životosprávou môžeme v plnej miere pomôcť svojmu telu lepšie sa cítiť a v konečnom dôsledku aj lepšie vyzerať.
Veď predsa všetci vieme, že…..sme takí zdraví, ako zdravo žijeme .

A na záver pár postrehov:

Ďakujem učiteľom Rozmarínky za to, že dokážu svojim žiakom poskytnúť jednu z najnáročnejších vzdelávacích foriem – zážitkové učenie, ďakujem všetkým, ktorí sa na podujatí spolupodieľali a osobitne ďakujem našim žiakom, ich rodičom a rodinným príslušníkom za ich nadšenie, tvorivosť a za to, že sú s nami.
Mgr. Helena Weszelovszká,  riaditeľka školy

Naučila som sa, že keď ľudia spolupracujú, vytvoria niečo krásne…(žiačka 5. ročníka)

Naučila som sa, že treba zdravo žiť. V zdravom tele – zdravý duch. (žiačka 5. ročníka)

Dá sa učiť aj inou formou, než sedieť v laviciach. (žiačka 5. ročníka)

Zistila som, že sa oplatí zameniť nezdravé jedlo za zdravé jedlo. (žiačka 9. ročníka)

( text: Mgr. Jana Krajanová, ZŠ Rozmarínová v Komárne )