Mix 2020. 09. 03.

V maďarskom Komárome objavili archeológovia zachovalú pivnicu z čias Rimanov

V bývalom vojenskom tábore Rimanov – Brigetio objavili archeológovia zachovalú pivnicu. Nález objavili počas kanalizačných výkopových prác. Riaditeľka Múzea Györgya Klapku Emese Számadó počítala s nálezom, avšak nie v takomto zachovalom stave.

Univerzitný docent Dávid Bartus priblížil, že pivnica v rozmeroch 4 x 3,5 metrov a v hĺbke 2 metre bola objavená na Ulici slobody v maďarskom Komárome. Archeológ vyzdvihol tiež skutočnosť, že pivnica je v poradí štvrtá zo starovekého Brigetia. Predchádzajúce nálezy boli objavené v rokoch 2008, 2014 – 2015. V každej z pivníc boli objavené významné nálezy.

„Výnimočnosťou tejto pivnice je skutočnosť, že sa nachádza vo vynikajúcom stave. Do miestnosti viedlo drevené schodisko s omietnutou stenou a na južnej strane boli dve okná. V omietke sú zreteľne viditeľné stopy po otvoroch pre zavesenie bývalých drevených políc a stopy po trámoch. Pri vykopávkach sme našli aj zvyšky natrhnutého vrchu pivnice, pod ktorým zostalo niekoľko keramických nádob. Pod doskou sa našla železná konštrukcia uzamykateľných drevených dverí miestnosti.“ hovorí Bartus. V pivnici z čias 2-3. storočia pred Kristom objavili aj nástenné maľby. Najvýznamnejšou je zachovalá maľba ženského profilu.

V nadchádzajúcich dňoch sa vyhotovia fotografické a dronové zábery z náleziska, vďaka ktorým sa vyhotoví 3D rekonštrukcia pivnice. Nakoľko tá sa musí znova zahrabať.

Emese Számadó a Dávid Bartus veria, že sa oblasť zapíše do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva a tak bude možné jej sprístupnenie.

Zdroj: FB Komárom