Mesto 2017. 04. 25.

Všeobecná nemocnica Komárno pokračuje vo vzdelávaní personálu

Komárňanská nemocnica, ktorú prevádzkuje nezisková organizácia FORLIFE a manažérsky riadi spoločnosť AGEL SK sa v tomto roku zapojila do vzdelávacieho projektu spoločnosti Schülke s názvom Akadémia hojenia rán, v rámci ktorého sa 25 sestier malo možnosť odborne vzdelávať.

Cieľom tohoto vzdelávacieho projektu je vzdelávať odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti, harmonizovať manažment liečby rán a zjednotiť postupy v terapii rán s ohľadom na efektívnu starostlivosť a ekonomiku liečby. Akadémia hojenia rán Schülke vrámci svojich vzdelávacích seminárov ponúka komplexný netendenčný pohľad na manažment liečby rôznych typov chronických i akútnych rán. Každý seminár bude venovaný jednému konrétnemu tematickému modulu. V rámci modulu, ktorý sa realizoval dňa 12. apríla 2017 sa mali zdravotnícki pracovníci možnosť vzdelávať v téme zameranej na dekubity, rizikové faktory vzniku dekubitov, klasifikáciu, diagnostiku, ich terapiu a prevenciu. Modulu dekubitov sa ujala jedna z najpovolanejších zdravotných sestier z Českej republiky, sestra roku 2015 v priamej ošetrovateľskej straostlivosti, pani Kateřina Palinčáková, hlavná konzultantka tímu chronických rán ARO, Nemocnica Valašské Meziříčí. Pani Palinčáková taktiež upozornila v prvom module na rozdiely medzi vznikajúcimi dekubitmi a inkontinenčnou dermatitídou, ktoré sú často v praxi zamieňané. Odborný modul sa zakončil praktickou prednáškou Mgr. Stanislava Šurína PhD. zo spoločnosti Schulke SK, s.r.o. na tému „Prehľad antiseptických prípravkov na báze octenidine a ich využitie v terapii rán“. „Sme veľmi radi, že máme možnosť našim zdravotníckym pracovníkom pravidelne poskytovať príležitosti na ďalšie vzdelávanie. Problematika hojenia rán s nadväznosťou na tému dekubitov je veľmi aktuálna, preto pokladám túto odbornú udalosť za mimoriadne praktickú a prínosnú vo výmene informácii a verím, že vďaka výbornej spolupráci so spoločnosťou Schülke budeme mať možnosť na vzdelávanie aj v rámci ďalších pripravovaných odborných modulov,“ uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľstvo, PhDr. Zlatica Halmová, MPH.

Vedenie nemocnice má snahu o vytvorenie pravidelného intervalu vzdelávania pre svojich zamestnancov a práve z tohto dôvodu počas roka pripravuje pod vedením námestníkov pre ošetrovateľstvo a zdravotnú starostlivosť množstvo odborne zameraných odborných stretnutí, seminárov a školení. Mimoriadnou vzdelávacou udalosťou bude aj pripravovaný šiesty ročník Celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou určenou pre zdravotníckych pracovníkov zameraný na otázku bezpečnosti pacienta a bezpečnosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý bude po prvýkrát realizovaný počas dvoch dní 21. a 22. septembra 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne.

Mgr. Marta Csergeová,
tlačová hovorkyňa AGEL SK a.s.