Mesto 2012. 02. 16.

Všeobecná nemocnica Komárno Vás žiada o 2% z dane!

Vážený obchodný partner,zamestnanec, významný zamestnávateoľ, obyvateľ regiónu Komárna, dovoľujem si požiadať Vás, aby ste sa tento rok rozhodli darovať 2% z Vašich daní neziskovej organizácii FORLIFE, ktorá prevádzkuje Všeobecnú nemocnicu Komárno.

Prečo vôbec darovať 2%?
Tento príspevok pre Vás neznamená žiadny výdavok navyše. Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu, premeníte na adresný dar, ktorým môžete pomôcť vytvoriť lepšie podmienky pre našich pacientov, ktorými môžu byť aj Vaši blízki, alebo príbuzní.

Prečo darovať 2% svojej nemocnici?
Lebo liečime Vás, Vaše deti, príbuzných, známych, …
Lebo takto získané peniaze sa Vám vrátia v podobe zlepšenej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti
Lebo sa snažíme neustále zlepšovať podmienky pre pacientov aj pre zamestnancov nemocnice. Sprevádzkovali sme pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti, zakúpili sme špičkový CT prístroj, zmodernizovali sme
chirurgický urgentný príjem, pomohli sme zrealizovať rekonštrukciu chirurgických operačných sál, obstarali sme vnútorné vybavenie sál, …

Na čo konkrétne použijeme Vaše 2%?
Nezisková organizácia FORLIFE takto získané prostriedky použije výhradne pre potreby Všeobecnej nemocnice Komárno, a to konkrétne na nákup špeciálnych zdravotných matracov a posteľného vybavenia na 368 lôžok na našich lôžkových oddeleniach.

Prílohou tohto listu je tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane s vyplnenými údajmi neziskovej organizácie FORLIFE. Stiahnuť si tlačivo môžete kliknutím sem!

Vyjadrite svoj názor