Mesto 2011. 11. 07.

Forlife sa ohradil voči vyjadreniam v spravodajstve TV Markíza

Komárňanská nemocnica je podľa reportáže TV Markíza miestom, kam sa chodí umierať.

Slová diváčky sú podľa Forlife tendenčné a urážajú a znevažujú prácu všetkých zamestnancov nemocnice v Komárne.

 

29. októbra odvysielala televízia Markíza v rámci večerného spravodajstva reportáž venovanú kvalite nemocníc na Slovensku, v rámci ktorej sa objavil aj názor diváčky Daniely Komlošiovej, ktorá tvrdila, že „Nemocnica v Komárne by sa mala premenovať na krematórium… kto tam vojde nie je isté, že sa odtiaľ dostane živý.“ Voči tomuto vyjadreniu sa spoločnosť Forlife, ktorá nemocnicu v Komárne prevádzkuje, okamžite ohradila.

Nemocnica v Komárne od roku 2009 do dnešného dňa investovala do rozvoja technológií ako aj vnútorných priestorov nemocnice, ktoré zvýšili komfort pacientov viac ako 1.950.000 Eur,” povedal Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ neziskovej organizácie Forlife.

Podľa štatistík, ambulantnou starostlivosťou v komárňanskej nemocnici prejde ročne 95 000 pacientov a ďalších približne ďalších 16 000 je hospitalizovaných na niektorom z lôžkových oddelení, pričom operácie, alebo pôrody absolvuje 4 500 pacientov. “K tomu ešte vykoná bezmála 250.000 laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení za rok. Z týchto čísel jednoznačne vyplýva, že nemocnica vynakladá enormné úsilie na skvalitňovanie podmienok na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a každoročne zachráni stovky ľudských životov,” pokračuje Dudáš.

[poll id=”19″]

Pravdou tiež je, že nemocnica v Komárne sa v rebríčku vyhodnotenom súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera, z ktorej reportáž vychádzala, umiestnila na 15.mieste, teda jednoznačne nepatrí medzi nemocnice na chvoste tohto rebríčka hodnotenia kvality nemocníc, kam nemocnica patrila ešte v roku 2008. Známku spokojnosti si zlepšila z pôvodných 2,033 na 1,625. “V súčasnosti prebiehajú ďalšie rekonštrukčné práce v nemocnici v spolupráci s Nitrianskym VÚC, ktorý investuje do priestorov operačných sál 420.000 Eur.”

Všeobecná nemocnica v Komárne skončila v celkovom hodnotení na 15. mieste.

Z hodnotenia tiež vyplýva, že Všeobecná v Komárne disponuje jedným z najlepších gynekologicko-pôrodníckych oddelení a tiež k nemocniciam s najlepším vnútorným lekárstvom.

V spojitosti na uvedené sa ohradzujeme voči tvrdeniam v uvedenej reportáži, ktoré sú vytrhnuté z jej kontextu a sú jednoznačne tendenčné a urážajú a znevažujú prácu všetkých zamestnancov nemocnice v Komárne,” dodal riaditeľ n.o. Forlife Viktor Dudáš.

Vyjadrite svoj názor