Mesto 2015. 01. 10.

Záchranka ZaMED a Forlife Všeobecná nemocnica Komárno spolupracujú pri manažmente starostlivosti o pacientov s podozrením na náhlu cievnu mozgovú príhodu

Záchranka ZaMED a Forlife Všeobecná nemocnica Komárno spolupracujú pri manažmente starostlivosti o pacientov s podozrením na náhlu cievnu mozgovú príhodu.

Podľa údajov svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) náhla cievna mozgová príhoda (NCMP), ľudovo nazývaná mozgová porážka alebo mŕtvica postihne ročne až 15 miliónov ľudí na celom svete. 84 % zo všetkých týchto prípadov má na svedomí vysoký krvný tlak.

Spolupráca

Záchranná zdravotná služba ZaMED pôsobí na území juhozápadného Slovenska a najbližším zdravotníckym zariadením pre liečbu pacientov s NCMP je práve FORLIFE – Všeobecná nemocnica Komárno. Z tohto dôvodu sa ZaMED a FORLIFE dňom 1.12.2014 dohodli na spolupráci a koordinovanom postupe pri manažmente starostlivosti o pacientov s podozrením na NCMP. Cieľom tejto dohody je minimalizovať časové straty, najmä ústavnej diagnostiky a liečby do podania systémovej intravenóznej trombolýzy, resp. vykonania endovaskulárnej liečby – trombektómie z mozgových tepien.

Záchranári ZaMED sa aktívne zúčastňujú rôznych vzdelávacích školení a programov. Jedným z nich bolo i odborné podujatie s témou “Zmena organizačnej starostlivosti o pacienta s akútnym infarktom mozgu v KN okrese”, ktorú organizovala primárka neurologického oddelenia komárňanskej nemocnice MUDr. Eva Hanáčková v mesiaci november. Pri tejto príležitosti ZZS ZaMED ponúkla nemocnici Komárno aktívnu účasť a kooperáciu v prednemocničnej starostlivosti pri zavádzaní zmien. Pacienti s NCMP budú profitovať z lepšej koordinácie činností záchranky a nemocnice.

Ako to funguje v praxi?

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na linke 155 prijme tiesňové volanie pacienta resp. jeho blízkych. Najbližšia voľná posádka stanice záchrannej zdravotnej služby je vyslaná dispečingom operačného strediska k pacientovi. V prípade, že príznaky a základné neurologické vyšetrenie poukazujú na podozrenie na NCMP, posádka záchranky ZaMED bezodkladne kontaktuje službukonajúceho lekára neurologického oddelenia v komárňanskej nemocnici, a informuje ho o stave, príznakoch a čase vzniku príznakov spolu s predpokladaným časom dojazdu do nemocnice. Záchranári pacienta privezú priamo na CT pracovisko v nemocnici, kde sa stretnú s neurológom a rádiológom a kde pacient urýchlene absolvuje prvotné CT vyšetrenie mozgu a kontrastné vyšetrenie ciev. V prípade, že spĺňa podmienky na trombolýzu, záchranári ho urýchlene prevezú na oddelenie neurológie, kde už zdravotná sestra po telefonickej inštrukcii neurológa čaká s pripraveným liekom a aplikuje tento pacientovi.

Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ nemocnice FORLIFE – Všeobecná nemocnica Komárno hovorí: „Uvedomujeme si, že pri náhlych mozgovo-cievnych príhodách zohráva faktor času kritickú rolu, preto sme radi, že sa nám vďaka spoločnému postupu so ZaMED-om  podarí zefektívniť a zrýchliť príjem pacienta na oddelenie. Veľmi vítame rozšírenie našej doterajšej spolupráce a veríme, že bude významným prínosom pre našich pacientov.“

 

Od privezenia pacienta do podania lieku je zabezpečený naozaj nadštandardne skrátený časový limit na 20-30 minút. Na porovnanie doterajšie štatistiky hovorili o čase 60 minút, ktoré mohli znamenať rozdiel medzi plnohodnotným a invalidným životom.

V prípade, ak liečba trombolýzou priamo vo Všeobecnej nemocnici Komárno nie je možná, lekár neurologického oddelenia zabezpečí okamžitý transport záchrankou do iného špecializovaného zariadenia za účelom poskytnutia endovaskulárnej liečby, tzv. trombektómie.

 

„V tomto prípade dokonale platí, že aj malé pozitívne kroky dokážu urobiť veľkú zmenu. Len vďaka lepšej koordinácii práce záchranky a nemocnice sa každý mesiac rádovo desať ľudí vráti po mozgovej porážke do plnohodnotného života, zatiaľ čo doteraz bývali neraz odkázaní na trvalú celodennú starostlivosť rodiny, alebo ošetrovateľských domovov. S rovnakými ľuďmi, s rovnakými prístrojmi a za tie isté náklady dosahujeme neporovnateľne lepší výsledok zdravotnej starostlivosti.“ dopĺňa PhDr. Matej Polák, riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZaMED.

 

Jeho slová potvrdzuje napríklad 13. december 2014, kedy sa podarilo vďaka tejto spolupráci zachrániť život a jeho nezmenenú kvalitu trom pacientkam z Komárňanského okresu!